โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น
28/08/2016 0

การยกระดับ และขยายการใช้ประโยชน์จาก วิทยากรแกนนำ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน และเครือข่ายเน็ตอาสาที่ได้มีการขยายการเรียนรู้ในระดับตำบลเป็นแกนหลัก ในการสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์และช่องทางการค้าออนไลน์อื่น หรืออีคอมเมิร์ซ (e-Commerce)

Leave a comment