ภายใต้แนวคิด Internet For All 
27/11/2014 0

ดีแทค เชื่อมั่นว่าในปี 2558 คนไทยต้องรู้จักและเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากกว่า 80% ของประชากรทั้งหมด โดยมี โครงการอินเทอร์เน็ตอาสาที่ดีแทคทำต่อเนื่อง ด้วยการให้พนักงานได้ออกไปให้ความรู้และความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่ที่เราสำรวจแล้วว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปถึงแต่ความรู้หรือการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่แท้จริงเข้าไม่ถึงเลย

Leave a comment