ดีแทค เน็ตอาสา (dtac Netarsa)
30/06/2015 0

ดีแทค ยกระดับกิจกรรม Internet for all สู่โครงการ ดีแทค เน็ตอาสา (dtac Netarsa) มุ่งภารกิจลงพื้นที่ให้ความรู้และเน้นสอนการใช้อินเทอร์เน็ตในเบื้องต้นเพื่อให้คนในพื้นที่เข้าใจถึงประโยชน์ที่อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร และใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ

Leave a comment