ญาณิศา ณ เชียงใหม่

ญาณิศา ณ เชียงใหม่

เน็ตอาสา
การศึกษา

ปริญญาตรี
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

พื้นที่รับผิดชอบ

ภาคอีสาน 20 จังหวัด

หน้าที่รับผิดชอบ

ทีมสื่อประจำโครงการฯ
สำนักข่าวดีนิวส์

ทีมพวกเรา

ทีมดีแทคเน็ตอาสาและทีมดีนิวส์