วสิน การมันคี

วสิน การมันคี

เน็ตอาสา
การศึกษา

ปริญญาตรี
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

พื้นที่รับผิดชอบ

ภาคกลาง 21 จังหวัด
ภาคตะวันออก 7 จังหวัด
ภาคตะวันตก 7 จังหวัด

หน้าที่รับผิดชอบ

ทีมสื่อประจำโครงการฯ
สำนักข่าวดีนิวส์

ทีมพวกเรา

ทีมดีแทคเน็ตอาสาและทีมดีนิวส์