ทัศวรรณ จำปาเงิน

ทัศวรรณ จำปาเงิน

เน็ตอาสา
การศึกษา

ปริญญาโท
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
ปริญญาตรี
คณะรัฐศาสตร์
สาขาการบริหารรัฐกิจ

พื้นที่รับผิดชอบ

ภาคกลาง 21 จังหวัด
ภาคตะวันออก 7 จังหวัด
ภาคตะวันตก 7 จังหวัด

หน้าที่รับผิดชอบ

ประสานงานโครงการฯ
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล

ทีมพวกเรา

ทีมดีแทคเน็ตอาสาและทีมดีนิวส์