สุรพัศ วุฒิกลชัย

สุรพัศ วุฒิกลชัย

เน็ตอาสา
การศึกษา

ปริญญาตรี
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

พื้นที่รับผิดชอบ

ภาคอีสาน 20 จังหวัด

หน้าที่รับผิดชอบ

ทีมสื่อประจำโครงการฯ
สำนักข่าวดีนิวส์

ทีมพวกเรา

ทีมดีแทคเน็ตอาสาและทีมดีนิวส์