สุชานาถ คงนคร

สุชานาถ คงนคร

เน็ตอาสา
การศึกษา

ปริญญาตรี
เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

พื้นที่รับผิดชอบ

ภาคอีสาน 20 จังหวัด

หน้าที่รับผิดชอบ

ทีมสื่อประจำโครงการฯ
สำนักข่าวดีนิวส์

ทีมพวกเรา

ทีมดีแทคเน็ตอาสาและทีมดีนิวส์