สารัช ลีละพงศ์วัฒนา

สารัช ลีละพงศ์วัฒนา

เน็ตอาสา
การศึกษา

ปริญญาตรี
คณะ ดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
สาขา ภาพยนตร์

พื้นที่รับผิดชอบ

ภาคใต้ 14 จังหวัด

หน้าที่รับผิดชอบ

พัฒนาหลักสูตรในโครงการฯ
ประสานงานโครงการฯ
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
วิทยากร

ทีมพวกเรา

ทีมดีแทคเน็ตอาสาและทีมดีนิวส์