อภัสรา ปานฉ่ำ

อภัสรา ปานฉ่ำ

เน็ตอาสา
การศึกษา

ปริญญาตรี
คณะบัญชี
สาขาการบัญชี

พื้นที่รับผิดชอบ

ภาคกลาง 21 จังหวัด
ภาคตะวันออก 7 จังหวัด
ภาคตะวันตก 7 จังหวัด

หน้าที่รับผิดชอบ

พัฒนาหลักสูตรในโครงการฯ
ประสานงานโครงการฯ
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
เว็บไซต์ในโครงการฯ
ออกแบบกราฟฟิกในโครงการฯ

ทีมพวกเรา

ทีมดีแทคเน็ตอาสาและทีมดีนิวส์