เกษตรกรออนไลน์ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
0

เกษตรกรออนไลน์ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร

เกษตรกรออนไลน์ หนึ่งในความสำเร็จที่ดีแทค เน็ตอาสา วางอนาคตการค้ายุคใหม่ให้เกษตรกรบ้านแพ้ว สมุทรสาคร #dtac#netarsa#dcommunity#ดีแทคเน็ตอาสา#ปั้นคนตัวเล็ก#เพิ่มพลังบวกให้ชุมชน

Read More
เน็ตอาสา ลงพื้นที่ อ.หางดง เชียงใหม่ ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ครั้งที่ 2
0

เน็ตอาสา ลงพื้นที่ อ.หางดง เชียงใหม่ ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ครั้งที่ 2

เทคโนโลยีดิจิทัลที่กำลังเปลี่ยนโลกในเวลานี้ ทำให้หน่วยงาน องค์กรทั้งภาคเอกชน ภาคราชการต้องเร่งปรับตัวรองรับ ประกอบกับนโยบายปัจจุบันต้องการพลิกโฉมประเทศภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ ไทยแลนด์ 4.0 ก้าวข้ามกับดัก รายได้ปานกลาง สู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง โดยนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต ดีแทค เน็ตอาสา ได้ลงพื้นที่อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยประสานงานกับนายแสวง ตาต่อม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านท้าวผายู บ้านวังตาล บ้านขวัญเวียง ตำบลสันผักหวาน ...

Read More
เน็ตอาสา มีภารกิจสำคัญในจังหวัดอุดรธานี ประสานความร่วมมือด้าน
0

เน็ตอาสา มีภารกิจสำคัญในจังหวัดอุดรธานี ประสานความร่วมมือด้าน

เร่งดึง ดิจิทัล เสริมขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เป็นที่ทราบกันดีว่าในสังคมปัจจุบัน ยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิต ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลง และต้องเร่งปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีในปัจจุบัน ดีแทค เน็ตอาสา มีภารกิจสำคัญในจังหวัดอุดรธานี เร่งประสานความร่วมมือกับว่าที่ร้อยเอก อดิศักดิ์ สาคมิตร ครูเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง และนางศิริลักษณ์ สารีโท ครูกศน.ตำบลหมากแข้ง ตลอดจนถึงเข้าพบกับ นางบาง สติโรจน์ ประธานชุมชนแจ่มศิริ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ...

Read More
เน็ตอาสา ลงพื้นที่ อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา สนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล
0

เน็ตอาสา ลงพื้นที่ อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา สนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

ดีแทคเน็ตอาสา สัญญาว่าจะไม่หยุดขับเคลื่อนชุมชนดิจิทัล ในยุค 4.0 เป็นยุคที่ผู้มีความสามารถทางด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล จะเป็นผู้ได้เปรียบ ซึ่งบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค เล็งเห็นความสำคัญ พยายามกระตุ้น และส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกชุมชน ตั้งแต่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยมอบหมายให้ ทีมเน็ตอาสา มุ่งหน้าเข้าถึงพื้นที่อำเภอเมือง ...

Read More
เน็ตอาสา เคลื่อนทัพ สู่ขอนแก่น สนับสนุน องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
0

เน็ตอาสา เคลื่อนทัพ สู่ขอนแก่น สนับสนุน องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ดีแทคเน็ตอาสา ชูแนวทางใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หนุนช่องทางออนไลน์ ฝ่าวิกฤติไวรัสโควิด 19 ขนาดนี้หลายประเทศทั่วโลก กำลังเผชิญหน้ากับวิกฤติไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งการใช้ชีวิต การทำงาน และการดำเนินธุรกิจ ประชาชนหลีกเลี่ยงการออกไปที่สาธารณะและใช้เวลาที่บ้าน ทำงานจากบ้าน ( Work from Home) และซื้อขายผ่านออนไลน์มากขึ้น บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ...

Read More
เน็ตอาสา ลงพื้นที่ นครศรีธรรมราช ประสานงาน จัดอบรมเทคโนโลยีดิจิทัลให้คนในพื้นที่
0

เน็ตอาสา ลงพื้นที่ นครศรีธรรมราช ประสานงาน จัดอบรมเทคโนโลยีดิจิทัลให้คนในพื้นที่

ดีแทคเน็ตอาสา บุกภาคใต้ มุ่งมั่นสร้างความต้องการการเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างสรรค์ ใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรมนุษย์ ดีแทค เน็ตอาสา เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งมั่นเดินทางลงไปในพื้นที่อำเภอทุ่งสง เมืองท่าเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประสานความร่วมมือ นางอัญธิยา กะดังงา ครูกศน.ตำบลชะมาย ในการเตรียมพร้อมยกระดับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับแกนนำชุมชน เด็ก ...

Read More
เน็ตอาสา ร่วมกับ กศน.ตำบลศรีราชา ชลบุรี อบรมใช้ประโยชน์จากสมาร์ทโฟน
0

เน็ตอาสา ร่วมกับ กศน.ตำบลศรีราชา ชลบุรี อบรมใช้ประโยชน์จากสมาร์ทโฟน

ฝ่าวิกฤติโควิด 19 เร่งกระตุ้นใช้ประโยชน์จากออนไลน์ดีแทค เน็ตอาสาร่วมมือกับศูนย์ กศน.ตำบลศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดการอบรมใช้ประโยชน์จากสมาร์ทโฟน เพื่อเดินหน้า ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์อย่างถูกต้อง และเป็นอีกช่องทางการเข้าถึงได้ง่ายในการทำธุรกิจ การเข้าถึงประชาชนทุกภาคส่วน อีกทั้งผู้บริโภคงดการออกจากบ้าน ในช่วง 14 วันอันตราย การใช้ประโยชน์จากช่องทางออนไลน์ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันดีแทค เน็ตอาสา จึงเร่งลงประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ New Site เพื่อกระตุ้นผ่านผู้นำชุมชน ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่

Read More
เน็ตอาสา ลงพื้นที่ อ.หางดง เชียงใหม่ ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ครั้งที่ 1
0

เน็ตอาสา ลงพื้นที่ อ.หางดง เชียงใหม่ ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ครั้งที่ 1

ก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ในบริบทใหม่ของประเทศไทยในวันนี้ ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เราสามารถใช้ประโยชน์ สร้างประโยชน์ จากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ให้ได้อย่างเต็มที่ สร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองให้ได้ และเพื่อให้เราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาการค้าขายที่สั่งสมมานานได้ เพราะวันนี้การเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่าง เทคโนโลยี เปิดโอกาส ถ้าเราใช้ถูกใช้เป็น สามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสั่งสมในเศรษฐกิจ และในสังคมเราได้ อย่างครอบคลุม และทั่วถึงคนไทย ไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในเมือง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง วันที่ 18 มีนาคม 2563 ดีแทค ...

Read More
SME D Bank รุกหนัก เตรียมความพร้อม SMEs เข้าถึงทุน ผู้ประกอบการเกาะสมุยเข้าร่วมคึกคัก
0

SME D Bank รุกหนัก เตรียมความพร้อม SMEs เข้าถึงทุน ผู้ประกอบการเกาะสมุยเข้าร่วมคึกคัก

10 ตุลาคม 2562 ที่โรงแรมเฉวงน้อย พูลวิลล่า อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการและร่วมลงทุน 1 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME D Bank ได้จัดกิจกรรมอบรมผู้ประกอบการในเกาะสมุยเข้าสู่ความพร้อมในการเข้าถึงแหล่งทุน โดยมีผู้เชี่ยวชาญ บริหารเป้าหมายสินเชื่อและพัฒนาผู้ประกอบการ สายงานสาขา 5 คุณราเมศ รัตนอรุณ เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการอบรม หลักสูตร “ความรู้ สู่แหล่งทุน” ...

Read More
SME D Bank รุก เมืองสุราษฯ เตรียมความพร้อม SMEs เข้าถึงแหล่งทุน
0

SME D Bank รุก เมืองสุราษฯ เตรียมความพร้อม SMEs เข้าถึงแหล่งทุน

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเปิดโครงการเรียนรู้ “บัญชีเดียว-วางแผนภาษี”ที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี แต่งตัวผู้ประกอบการให้พร้อมเข้าถึงทุน ลูกค้า SME พื้นที่จว.สุราษฏร์ธานี ปลื้ม ธพว.จัดโครงการนำร่อง เรียนรู้ “บัญชีเดียว” – “วางแผนภาษี” หวังเตรียมความพร้อมแต่งตัวเข้าถึงแหล่งทุน 8 ตุลาคม 2562 โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฏร์ธานี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร “ความรู้ สู่แหล่งทุน” โดยผู้อำนวยการอาวุโส ดูแลสายงานสาขา ...

Read More